<%@ Language=JavaScript %> Uvrstitve

No, sedaj pa so tukaj še težko pričakovane 

 N A L O G E 


VRISOVANJE
(Gozdovniki in gozdovnice)

START:     X = 5153 + 75m
                   Y = 5560 + 250m

KT1: Iz KT1 vidimo start pod kotom 283° in je od njega oddaljena 1375m.

KT2: KT2 je od trigonometra 331 (55, 61) oddaljena 1075m, od starta pa 1650m (vzhodno presecišce).

KT3: KT3 leži na simetrali daljice med trigonometroma 333 (54, 59) in 331 (55, 61), in vzhodno od kote 255 (55, 59) - kota leži na cesti.

KT4: KT4 je vrh enakokrakega trikotnika, ki ima eno oglišce v trigonometru 348 (54, 58), drugo pa se vidi iz starta pod kotom 295° in je od kote 360 (53, 60) oddaljena 1212, 5m. Kot pri vrhu meri 82°, vrh pa leži na levi strani osnovnice.

KT5: Ce bi bil koordinatni sistem zarotiran za 30° in bi imel izhodišce v trigonometru 306 (52, 58), bi bile koordinate KT5 - 800 m in - 450m.

KT6: KT6 je od ekvatorja oddaljena 5152.250 km, od kote 295 (51, 58) pa 650m (vzhodno presecišce)

CILJ:     X = 5152 - 350m
              Y = 5560 + 550m


VRISOVANJE
(Popotniki in popotnice)

START:   X = 5153 + 75m
                 Y = 5560 + 250m

KT1: Ekipa popotnikov se iz štarta zažene proti KT1, ki se od njih nahaja pod kotom 135°. Ker želijo zmagati, se zaženejo proti njej s hitrostjo 15 km/h in jo dosežejo po 8 minutah.

KT2: Od tod krenejo proti severovzhodu. Naenkrat zaslišijo zvonjenje iz cerkvice Sv. Barbara (53, 60). Pobožni Vinko se odloci, da bo precudovito zvonjenje poslušal iz enake višine kot se nahaja cerkev, zato spleže na bližnjo smreko. Od tod lahko vidi višino 45m visokega zvonika pod zornim kotom 1°. Po koncanem zvonjenju pobožni Vinko opazi, da se na tej smreki nahaja rdecebela prizma s perforatorjem.

KT3: Ko opazijo, da jim sledi druga ekipa, spet pospešijo,sedaj do KT3. Ta pa se nahaja na simetrali med trigonometroma 400 (53, 61) in 390 (54, 62). Po dobrih 775m teka od trigonometra 347 (52, 62) prispejo na KT3 (severno presecišce).

KT4: Ekipa ugotovi, da imata funkciji f(x) = xł - 2x + 1 in g(x) = - 6x + 1 eno skupno tocko, ki pa predstavlja ravno KT4. Matematicno usmerjeni ekipi lahko le še cestitamo in jim povemo, da naj za izhodišce koordinatnega sistema vzamejo trigonometer 331 (55, 61), koordinate dobljene tocke pa so v km. Prebrisani Mirko pa še pripomni, da gre pri tabornikih malo drugace kot pri matematiki!

KT5: Da bi ekipa kar se da najhitreje prišla do KT5, se odlocijo, da bodo katapultirali najpogumnejšega med njimi, da namesto njih pobere KT5. Odlocijo se, da bodo 78kg težkega Tomaža izstrelili iz trigonometra 331 (55, 61) pod idealnim kotom s hitrostjo 118 m/s v smeri 289°. Po treh minutah precudovitega leta, Tomažek pade ravno na KT5.

KT6: Spretni Gašper izracuna, da je KT6 težišce enakostranicnega trikotnika z oglišcem A v trigonometru 348 (54, 58) in B v trigonometru  333 (54, 59), pri cemer oglišce C gleda proti jugu.

KT7: Ce bi bil koordinatni sistem zarotiran za 30° in bi imel izhodišce v trigonometru 306 (52, 58), in bi bile koordinate KT7 575m in - 525m, bi ga škilavi Silvo videl vsaj enkrat pod enakim kotom, kot ga drugace vidijo njegovi tovariši.

KT8: KT8 se nahaja na krožnici s radijem 0, 95km, ki ima izhodišce v trigonometru 306 (52, 58). KT8 se vidi iz tega trigonometra pod kotom 114, 4 gradov. Ker ekipa seveda ne ve koliko je to stopinj, jim spretni Gašper preracuna, da je to enako kot 1831 tisocink.

Ekipi tako ostane le še cilj, kjer izvejo, da so…

CILJ:   X = 5152 - 350m
            Y = 5560 + 550m


IQ TEST
GG

1. Kaj je bil po poklicu Indiana Jones?

2. Kakšen je vzdevek Zlatka Zahoviča?

3. Kaj je polarni sij?

4. Kakšne barve so copati Jake Racmana?

5.Kako se imenuje veda, ki se ukvarja z  raziskovanjem in preučevanjem gob?

6. Katera je največja arterija?

7. Kako imenujemo negovan gozd?

8. Majčkena uš ali..

9. Naštej svete tri kralje!

10. Kdaj je Zlata lisica?


IQ TEST
PP

1. Naštej vse 4 otroke iz South Parka!

2. Naštej 5 filmov, v katerih je igral Brad Pitt!

3. Kakšne vrste žival je Pepe?

4. Katerih držav glavna mesta so:
Buenos Aires
Kuala Lumpur
New Delhi
Kingston
Talin

5. Zakaj so premaknili dolino kraljev?

6. Kako imenujemo perje pri repi?

7. Kako recemo manjšemu stopnicastemu slapu?

8.Prevedi v slovenšcino! "Ja sam samo vagabundo..."

9. Kaj si pojejo trije kalkulatorji, ko gredo po cesti?

10. Kako je ime pevki skupine Tabu?


ToTi test
Gozdovniki in gozdovnice

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (NASIP, MEJNI KAMEN,...)
2. Kaj je orientacija ?
3. Ime starešine ZTS ?
4. Za kaj uporabljamo mrtvi vozel ?

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (SADOVNJAK, BREZNO,...)
2. Kaj je azimut ?
3. Priimek starešine ZTS ?
4. Opiši polinezijski ogenj !

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (GRAD, SLAP NA MANJŠI REKI,...)
2. Kakšne razdelbe imaš na busoli M-53 ?
3. Naštej pet (5) taborniških zakonov !
4. Napiši prvo kitico taborniške himne!

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (HMELJ, KARAVLA,...)
2. Kaj so orientirji in cemu služijo ?
3. Napiši drugo kitico taborniške himne !
4. Nariši sled domace macke !


ToTi test
Popotniki in popotnice

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (VODNJAK, MLIN,...)
2. Kaj vsebuje okvir karte ?
3. Cesa dober tabornik ne vzame na izlet oz. taborjenje ?
4. Katera drevesa rastejo v alpskem pasu ?

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (LETALIŠCE, HANGAR,...)
2. Kaj je kurvimeter ?
3. Naslov ZTS ?
4. Naštej pet (5) zavarovanih živali !

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (RAFINERIJA, APNENICA,...)
2. Kaj je merilo ?
3. Kaj pomenita potna znaka (Pojdi domov, slaba pot) ?
4. Kaj je kumulunimbus ?

1. Pripiši opis, ali nariši pripadajoci topografski znak: (OSAMLJENA KAPELA, STENA,...)
2. Kaj je ekvidistanca ?
3. Napiši štiri (4) nacine uporabe šotorke !
4. Kam ima obrnjene storže: navadna jelka ? navadna smreka?


V kratkem sledi še fotogalerija iz letošnjega ZOT-a. Mi smo bili z ZOT-om zelo zadovoljni. Kako pa vi? Vaše odmeve na tekmovanje nam lahko zaupate po e-mailu xisnoub@rutka.net .

Se vidimo prihodnje leto!

Vol, Glavni operater ZOT-a