N A L O G E

Ena izmed posebnosti -a je vsekakor IQ - test. Tukaj ne gre za  pravi IQ - test kot za stipendijo za "vdarjene", ampak le za test iz znanj, ki naj bi jih imel povprecen tabornik in niso cisto taborniska. Testi so iz leta 1999 in 1997. IQ - test 1997

Gozdovnice in Gozdovniki

1. Koliko je 214  ?

2. Naštej vsaj šest (6) elektrarn na Dravi !

3. Naštej vse štiri (4) Ninja-Turtles !

4. Napiši pet (5) vrst drog (mamil) !

5. Zakaj sta se izgubila Janko in Metka ?

6. Kako hitra je svetloba ?

7. Katero je največje mesto na svetu ?

8. Kaj je epilog ?

9. Napiši s solmizacijskimi zlogi :

10. Kdo je predsednik vlade RS ?

Popotnice in Popotniki
1. Napiši rešitev kvadratne enačbe:

                    2x2 + 4x + 2 = 0

2. Napiši glavna mesta držav:     Avstralija

                                         Vietnam

                                         Švedska

                                         Kuba

                                         Egipt

3. Kako se imenuje Hitlerjev napad na Rusijo ?

4. Napiši šest (6) znamk Whiskeya !

5. Kaj pomeni kratica DNK ?

6. Nariši konkavno konveksno lečo !

7. Kaj je vrstno število v kemiji ?

8. V katerem romanu Francka lovi voz ?

9. Napiši ime in priimek najbolj znanega igralca Tarzana !

10. Kdo je napravil Vidku srajčico (naštej vsaj tri (3) proizvodne člene) ?

Grče
1. Podan je paralelogram v prostoru: A (3,4,5); B (0,0,0); C (0,2,3); D (3,Y,Z). Izračunaj koordinate Yin Z !

2. Kaj spada k obvezni opremi avtomobila ?

3. Naštej po vrsti barve vidnega dela spektra !

4. Kdo je avtor Labodjega jezera ?

5.Kdo je kapitan ladje U.S.S.S. Enterprise nove generacije ?

6. Napiši “Ljubim te” v pet (5) jezikih !

7. Kaj je sodomija ?

   Kaj je nekrofilija ?

8. Po kateri freski so znane Hrastovlje ?

9. Kakšne pasme je pes dr. Janeza Drnovška ?

10. Kaj je bil Martin Krpan po poklicu ?

    Iz katerega lesa je bil njegov kij ?

    Kje ležijo Butale ?